Պայմաններ եւ դրույթներ

Բարի գալուստ Myeyelashstore.com! Myeyelashstore LASHES, Inc. («Myeyelashstore» կամ «Ընկերություն») www.myeyelashstore.com կայքի օպերատորն է:

Այս կայքի հասանելիության, զննման կամ օգտագործման միջոցով Դուք ընդունում եք, որ Դուք կարդացել եք, հասկանում եք եւ համաձայնել եք այդ Օգտագործման պայմանների (այս «Պայմաններ») պարտավորված լինելու մասին: Եթե ​​Դուք չեք համաձայնում այս Պայմաններին, ապա չպետք է օգտվեք կամ օգտվեք այս Կայքից: Myeyelashstore.com- ը իրավունք է վերապահում վերանայել այս Պայմանները ցանկացած պահի, թարմացնելով այս հաղորդագրությունը: Խորհուրդ է տրվում վերանայել այս Պայմանները ամեն անգամ, երբ օգտագործում եք Կայքը, քանի որ Կայքի օգտագործումը փոփոխությունների տեղադրումից հետո կդառնա փոփոխությունների ընդունումը: Այս պայմանների համաձայնությունը նաեւ ձեր համաձայնությունն է Հավատարմության ծրագրի պայմանները եւ պայմանները(«Հավատարմության ծրագրի պայմաններ») եւ Myeyelashstore.com- ը Գաղտնիության քաղաքականություն («Գաղտնիության քաղաքականություն»), որոնք ներառված են այստեղ:

Կայքը մուտք գործելու եւ օգտագործելու համար մենք ձեզ տալիս ենք անձնական, սահմանափակ, ոչ փոխանցելի, բացառիկ լիցենզիա: Մենք իրավունք ենք վերապահում մեր հայեցողությամբ եւ առանց ծանուցման Ձեզ, վերանայել Կայքի հասանելի ապրանքներն ու ծառայությունները եւ փոփոխել, կասեցնել կամ կասեցնել Կայքի որեւէ առարկա, եւ մենք պատասխանատվություն չենք կրում ձեզ կամ որեւէ երրորդ կողմին այդպես վարվելու համար: Մենք կարող ենք նաեւ Կայքի օգտագործման կանոններ եւ սահմանափակումներ սահմանել կամ սահմանափակել ձեր կայքի մասի կամ բոլորի մուտքը առանց ծանուցման կամ տուգանքի: Կայքի շարունակական օգտագործումը կստիպի ձեր ցանկացած նման փոփոխությունների ընդունումը:

Օգտագործման պայմաններ

Կայքը կարող եք օգտագործել միայն ձեր ոչ առեւտրային անձնական օգտագործման համար եւ համաձայն այս Պայմաններին: Դուք պատասխանատու եք ձեր սեփական հաղորդակցությունների համար, այդ թվում `Կայքի փոխանցման, վերբեռնելու կամ տեղադրելու եւ պատասխանատու են այդ հաղորդակցությունների հետեւանքների համար: Կայքի որեւէ այլ օգտագործումը պահանջում է Myeyelashstore.com- ի նախնական գրավոր համաձայնությունը: Դուք կարող եք այլ կերպ այլ կերպ պատճենել, փոփոխել կամ տարածել այս կայքի բովանդակությունը առանց Myeyelashstore.com- ի նախնական գրավոր համաձայնության: Դուք կարող եք փոփոխել, հրապարակել, փոխանցել, մասնակցել, վաճառել, ստեղծել ածանցյալ ստեղծագործություններ, կամ ցանկացած ձեւով շահագործել Կայքում տեղ գտած ցանկացած բովանդակություն ամբողջությամբ կամ մասամբ:

Մենք պահանջում ենք բոլոր Անդամները (ինչպես սահմանված է ստորեւ `այս Պայմանների 4 բաժնում) համաձայն չօգտագործել Կայքը եւ հատկապես արգելել Կայքի ցանկացած օգտագործումը հետեւյալ նպատակներից որեւէ մեկի համար.

  • Ցանկացած նյութ, որը խախտում է որեւէ այլ մտավոր սեփականության, հրապարակայնության կամ այլ անձի կամ կազմակերպության գաղտնիության իրավունքի մասին գրառում, հաղորդակցում կամ փոխանցում,
  • Ուղարկեք ցանկացած տեղեկություն, որը ոչ ճիշտ է, ոչ ճիշտ կամ ոչ ձեր սեփականությունը.
  • Գործում է վարք, որը կդառնա քրեական հանցագործություն կամ առաջացնում է քաղաքացիական պատասխանատվություն կամ այլ կերպ խախտում է որեւէ օրենք կամ կանոն.
  • Կայքի կամ Myeyelashstore.com- ի ցանցի անվտանգության հետ որեւէ կերպ միջամտելու կամ Կայքի ծառայությունից օգտվելու փորձ կատարելու համար, ցանկացած այլ համակարգչային համակարգում չթույլատրված մուտք գործելու համար. եւ
  • Օգտագործելով Կայքը նավը վաճառելու համար երրորդ կողմերին

ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԵՐԻ

Կայքում օգտագործված Myeyelashstore.comlashes.com ապրանքանիշի բոլոր ապրանքային նշանները, ապրանքային նշանները եւ առեւտրային անվանումներն են Myeyelashstore.com Lashes- ի ապրանքային նշանները կամ գրանցված ապրանքային նշանները:

ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Կայքում որոշակի ծառայություններ մատչելու համար Ձեզանից պահանջվում է տրամադրել հատուկ տեղեկատվություն: Ձեր մասին բոլոր տեղեկությունները պետք է լինեն ճշմարիտ, եւ դուք չեք կարող օգտագործել ձեր իսկական ինքնությունը դիմակայել որեւէ այլ անուն կամ այլ միջոց: Ցանկացած գաղտնաբառերը պետք է ապահովվեն բոլոր ժամանակներում: Դուք պատասխանատվություն եք կրում ձեր գաղտնաբառերի անվտանգության համար եւ պատասխանատվություն կստանաք բացառապես այնպիսի ծածկագրերով Կայքի ցանկացած օգտագործման կամ չարտոնագրված օգտագործման համար: Մենք կարող ենք ցանկացած պահի կասեցնել կամ դադարեցնել ձեր մուտքի ծանուցումը կամ առանց ծանուցման: Հասկանալ, թե ինչպես ենք օգտագործում ձեր կողմից հավաքված տեղեկատվությունը, կարդացեք մեր Գաղտնիության քաղաքականություն.

Էլիտ Բաժանորդագրություն

Myeyelashstore.com- ը առաջարկում է երկու ELITE բաժանորդագրության տեսակներ `ամսական (ամսական հաշվարկված) եւ կանխավճարային տարեկան բաժանորդագրությունների: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ELITE Kit- ի գնումները կամ բաժանորդագրությունները կիրառելի չեն / արժանահավատության միավորներ են եւ չեն կարող համակցվել ցանկացած այլ զեղչերի կամ խթանների հետ:

ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ

Myeyelashstore.com էլիտար բաժանորդագրությունները վերաբերում են ավտոմատ նորացմանը, դուք համաձայնում եք, որ Myeyelashstore.com- ը կարող է պարբերական վճարներ (օրինակ, ամսական) տրամադրել ձեր ընտրած վճարային եղանակին, առանց ձեր թույլտվության թույլտվության, մինչեւ դուք տրամադրեք նախնական ծանուցում, որ ցանկանում եք դադարեցնել այս թույլտվությունը կամ փոխել ձեր վճարման եղանակը: Դուք համաձայնում եք, որ նման ծանուցումը չի ազդի Myeyelashstore.com- ի կողմից ներկայացված մեղադրանքների վրա, որոնք կարող են գործել:

Էլիտար ամսական բաժանորդագրություններ

Էլիտ ամսական բաժանորդագրության ձեռքբերմամբ, դուք համաձայնում եք եւ ընդունում եք, որ ձեր բաժանորդագրությունը նախնական եւ կրկնվող վճարման գանձում ունի ներկա բաժանորդային դրույքաչափով եւ դուք ընդունում եք պատասխանատվություն կրկնվող բոլոր վճարումների համար, նախքան չեղյալ համարելը, ներառյալ, եթե կիրառելի է Myeyelashstore.com- ի կողմից ուղարկված ցանկացած վճար վճարային քարտի ժամկետի լրանալուց հետո:

ԱՎՏՈՄԱՏԻԿ ԷԼԻՏ ԱՄՍԱԹԻՎ Renewal պայմանները

Ձեր էլիտային բաժանորդագրությունը ավտոմատ կերպով կբաշխվի հաջորդական ամսաթվերի համար եւ ձեր վճարման եղանակը ավտոմատ կերպով գանձվում է յուրաքանչյուր հաջորդական ամսվա համար, ամսական բաժանորդագրության տոկոսադրույքով, մինչեւ Դուք չեղարկեք ձեր Ամսական բաժանորդագրության նորացման ժամկետը:

ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ELանկացած ժամանակ չեղյալ համարելու ձեր ELITE ամսական բաժանորդագրությունը, դուք կարող եք (i) մուտք գործել ձեր հաշիվ և հետևել այնտեղ չեղարկման ընթացակարգերին, (ii) մեզ հաղորդագրություն ուղարկել misslamode@126.com և մենք դա կանենք ձեզ համար: Եթե ​​չեղարկում եք, կարող եք օգտագործել ձեր բաժանորդագրումը մինչև ձեր այդ ժամանակ բաժանորդագրման ժամկետի ավարտը:

ԷԼԻՏ ՏԱՐԵԿԱՆ Բաժանորդագրություններ

Տարեկան բաժանորդագրություն ձեռք բերելով, դուք համաձայնում եք եւ ընդունում եք, որ ձեր բաժանորդագրությունը նախնական վճարման հնարավորություն ունի մեկ լիարժեք տարվա սպասարկման եւ ամենամսյա բաժանորդագրության նորացման վճար `տարեկան ընթացիկ տարեկան բաժանորդագրության դրույքաչափով եւ դուք ընդունում եք պատասխանատու բոլոր կրկնվող վճարների համար չեղյալ հայտարարելը, ներառյալ, եթե կիրառելի է Myeyelashstore.com- ի կողմից մշակված ցանկացած վճար `ձեր վճարային քարտի ժամկետի լրանալուց հետո:

ԱՎՏՈՄԱՏԻԿ ԷԼԻՏ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ

Էլիտ բաժանորդի յուրաքանչյուր տարվա վերջում Elite բաժանորդագրությունը ավտոմատ կերպով երկարաձգվելու է մեկ տարով մեկ այլ ժամկետով եւ ձեր վճարման եղանակը ավտոմատ կերպով գանձվում է Elite տարեկան բաժանորդագրության նորացման վճար `այն ժամանակվա ընթացիկ Elite տարեկան բաժանորդագրության տոկոսադրույքով, մինչեւ որ չեղյալ համարեք Elite տարեկան բաժանորդագրության նորացում:

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԻՏ ՏԱՐԵԿԱՆ Բաժանորդագրման նորմատիվների համար

Կարող եք միայն չեղարկել ձեր ներկայիս էլիտային տարեկան բաժանորդագրությունը բաժանորդագրության առաջին ամսվա ընթացքում: Հաջորդ տարվա ձեր Էլիտային տարեկան բաժանորդագրության գործողության ժամկետը չեղյալ համարելու համար, ցանկացած ժամանակ, երբ դուք գանձվել եք այդ ընթացիկ տարվա համար, դուք կարող եք (i) մուտք գործել ձեր հաշիվ և հետևել այնտեղ չեղարկման ընթացակարգերին, (ii) մեզ ուղարկել հաղորդագրություն misslamode@126.com և մենք դա կանենք ձեզ համար:

ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԸ ELITE Բաժանորդագրման համար

Էլիտ բաժանորդագրության ներքո ձեռք բերված բոլոր ապրանքները ենթակա են Myeyelashstore.com վերադարձի եւ փոխանակման քաղաքականությանը:

Եթե ​​ցանկանում եք գումար վերադարձնել, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ, վերադարձի հասցեն ստանալու համար:

Հաճախորդները միայն մեկ անգամ գանձվում են առաքման ծախսերի համար (սա ներառում է վերադառնում); Արտադրանքի վերադարձման համար սպառողներին գանձվելու չվերադարձվելը:

ԱՎՏՈ-ՆՈՐ ԾՐԱԳԻՐ:

Համաձայնվելով մասնակցելու Ավտո Վերականգնման Ծրագրին, ձեր պարկերի մատակարարումը համալրելու համար դուք համաձայնում եք եւ ընդունում եք, որ ծրագրի ձեր մասնակցությունը ընտրված հաճախականության (1 / 3 / 6 ամսական հավելումներ) նախնական եւ կրկնվող վճարման գանձում է, երբ դուք ստորագրել եք մինչեւ Կայքում ցուցադրվող ձեր ընտրած ապրանքի մանրածախ գինը, եւ դուք ընդունում եք պատասխանատվություն բոլոր կրկնվող վճարների համար, նախքան չեղյալ համարելը, ներառյալ, եթե կիրառելի է Myeyelashstore.com- ի կողմից ձեր վճարային քարտի լրացման ամսաթվից հետո կատարված ցանկացած վճար: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, Auto-Renew ծրագրի գնումները չեն շնորհվում հավատարմության միավորներ եւ չեն կարող համակցվել ցանկացած այլ զեղչերի կամ խթանման հետ

ԱՎՏՈ-ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ

Ավտոարտադրության համար ընտրված ապրանքը ինքնաբերաբար կուղարկվի Ձեզ ընտրած հաճախականության (օրինակ, յուրաքանչյուր 3 ամիս) եւ ձեր վճարման եղանակը ավտոմատ կերպով գանձվում է ամսվա 1st ամսին, որի առաքումը տեղի է ունենում գումարի չափով: ապա կայքի ընթացիկ ընթացիկ մանրածախ գինը մինչեւ Կայքի ավտոմատ առաքման տարբերակը չեղարկելու համար:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՎՏՈՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԾՐԱԳՐԻ /

Automaticանկացած պահի ինքնաբերական նորացումը վերացնելու համար կարող եք (i) մուտք գործել ձեր հաշիվ և հետևել այնտեղ չեղարկման ընթացակարգերին, (ii) մեզ հաղորդագրություն ուղարկեք հետևյալ հասցեով. misslamode@126.com և մենք դա կանենք ձեզ համար:

ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ԱՎՏՈՇԱՐՏՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

Auto-renewed բաժանորդագրության ներքո ձեռք բերված բոլոր ապրանքները ենթակա են Myeyelashstore.com վերադարձի եւ փոխանակման քաղաքականության:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Դուք համաձայնում եք, որ լրացուցիչ պայմանները կարող են կիրառվել տվյալ ապրանքների, պատվերների կամ Կայքի որոշակի հատվածների օգտագործման համար, ներառյալ պատվիրման, առաքման քաղաքականության, Վերադարձ քաղաքականություն, եւ անդամակցության պարգեւատրման ծրագրեր (ներառյալ Հավատարմության ծրագրի պայմանները) («Լրացուցիչ պայմաններ»), որը լրացուցիչ Պայմաններ է կնքվում սույն Պայմանների մի մասի հիման վրա: Եթե ​​սույն Պայմանների եւ լրացուցիչ Պայմանների միջեւ առկա է հակասություն, ապա լրացուցիչ դրույթները պետք է վերահսկեն:

ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Որպես պատվերի մշակման ընթացակարգի մաս, մենք կարող ենք ցուցադրել ստացված հրամաններ, կեղծիքների կամ այլ տեսակի չարտոնված կամ անօրինական գործունեության համար: Մենք պահպանում ենք կասկածելի խարդախության կամ չարտոնված կամ անօրինական գործունեության հետեւանքով պատվեր կատարելուց հրաժարվելու իրավունքը: Եթե ​​մենք կասկածում ենք կեղծիքի, չարտոնված կամ անօրինական գործունեության մեջ, կարող ենք մերժել ձեր պատվերը կամ կարող ենք կապվել ձեզ հետ հեռախոսահամարի կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեով `ձեր պատվերը հաստատելու համար: Մենք նաեւ իրավունք ենք վերապահում ցանկացած հաշիվներ չեղյալ հայտարարել կամ մերժել խուսափել կասկածելի խարդախության կամ չարտոնված կամ անօրինական գործունեության պատճառով: Մենք ձեռնարկում ենք այդ միջոցները, պաշտպանելու մեր հաճախորդներին, ինչպես նաեւ մեզ խարդախությունից կամ այլ անօրինական կամ անօրինական գործունեությունից:

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Եթե ​​ցանկանում եք ձեռք բերել Կայքի միջոցով մատչելի ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն (յուրաքանչյուր նման գնման, «Գործարքի»), Ձեզանից կարող է խնդրել Ձեզ տրամադրել Ձեր Գործարքի վերաբերյալ որոշակի տեղեկություններ, ներառյալ `առանց սահմանափակման, վարկային քարտի համարը, ժամկետի ուժի մեջ մտնելը ձեր վարկային քարտի, ձեր բիլինգի հասցեն եւ ձեր առաքման տվյալները: Դուք ներկայացնում եւ երաշխավորում եք, որ ցանկացած գործարքի հետ կապված օգտագործված ցանկացած վարկային քարտ (եր) կամ այլ վճարման եղանակ (ներ) օգտագործելու օրինական իրավունք ունեք: Այսպիսի տեղեկատվությունը ներկայացնելով, Դուք տրամադրում եք Myeyelashstore.com- ին այդ տեղեկությունները երրորդ անձանց տրամադրելու ձեր կամ Ձեր կողմից նախաձեռնված գործարքների ավարտի նպաստելու նպատակով: Տեղեկատվության ստուգումը կարող է պահանջվել նախքան որեւէ գործարքի ընդունումը կամ ավարտելը:

Կայքում նկարագրված կամ նկարագրված բոլոր նկարագրությունները, նկարները, հղումները, առանձնահատկությունները, բովանդակությունը, բնութագրերը, արտադրանքները եւ գները ենթակա են փոփոխման ցանկացած ժամանակ առանց ծանուցման: Որոշ կշիռները, միջոցները եւ այլ նկարագրությունները մոտավոր են եւ նախատեսված են միայն հարմարավետության նպատակով:

Կայքում որեւէ արտադրանքի կամ ծառայությունների ընդգրկումը չի նշանակում կամ չի երաշխավորում, որ այդ արտադրանքը կամ ծառայությունները մատչելի կլինեն: Ձեր պատասխանատվությունն է սույն կայքում ձեռք բերված ցանկացած ապրանքի ստացման, տիրապետման, օգտագործման եւ վաճառքի վերաբերյալ տեղական, պետական, դաշնային եւ միջազգային բոլոր օրենքներին (ներառյալ նվազագույն տարիքի պահանջները) պարզելու եւ հնազանդելու համար:

Պատվիրույթը դնելով, դուք ներկայացնում եք, որ պատվիրված ապրանքները կօգտագործվեն միայն օրինական ձեւով: Myeyelashstore.com- ը իրավունք է վերապահում նախապես ծանուցել կամ առանց նախապայմանների կատարել հետեւյալ գործողություններից մեկի կամ մի քանիսը.

(i) սահմանափակել մատչելի քանակությունը կամ դադարեցնել ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն
(ii) պայմաններ սահմանել ցանկացած արժեկտրոնի, արժեկտրոնի կոդը, գովազդային կոդը կամ այլ նմանատիպ խթանման համար
(iii) ցանկացած օգտվողի ցանկացած կամ ամբողջությամբ կատարելու կամ ավարտելու գործարքից (s;
(iv) հրաժարվել որեւէ օգտվողին որեւէ ապրանք կամ ծառայություն մատուցելուց:

Դուք համաձայնում եք, որ Կայքում տեղադրելով կարգադրություն, Դուք մուտք եք գործել Myeyelashstore.com- ի հետ պարտադիր պայմանագիր եւ համաձայնում եք վճարել բոլոր այն մեղադրանքները, որոնք կարող են առաջանալ Ձեր կողմից կամ Ձեր անունից, Կայքում, ըստ գնի (ներ) երբ այդպիսի գանձումները կատարվում են, ներառյալ, առանց սահմանափակումների, բոլոր առաքման եւ բեռնաթափման ծախսերը: Բացի այդ, դուք պատասխանատու եք ձեր գործարքների համար կիրառելի ցանկացած հարկերի համար:

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ; ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ՄՈՒՏՔԵՐՈՎ

Բացառելով ցանկացած բովանդակություն, որը կարող է ներկայացնել Անդամների կողմից ժամանակ առ ժամանակ, մենք ձգտում ենք ապահովել, որ Կայքի տեղեկատվությունը ամբողջական եւ հուսալի լինի: Որոշ տեղեկություններ կարող են պարունակել գների սխալներ, տպագրական սխալներ եւ այլ սխալներ կամ անճշտություններ, որոնք մենք կարող ենք ուղղել առանց պատասխանատվության: Մենք նաեւ պահպանում ենք Անդամների կողմից ձեռք բերված քանակությունները սահմանափակելու եւ ցանկացած պահի վերանայել, կասեցնել կամ դադարեցնել իրադարձությունը կամ խթանումը, առանց ծանուցելու (այդ թվում `հանձնարարված կամ ընդունվածից հետո): Մենք չենք երաշխավորում, որ մեր կայքում նկարագրված բոլոր ապրանքները մատչելի կլինեն:

PROPRIETARY ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Դուք ընդունում եւ համաձայնում եք, որ կայքի բովանդակությունը (բովանդակությունը, որը կարող է ներկայացվել Անդամների կողմից), նյութերը, տեքստը, պատկերները, տեսանյութերը, գրաֆիկան, ապրանքային նշանները, լոգոները, կոճակը պատկերակները, երաժշտությունը, ծրագրերը եւ Կայքում առկա այլ տարրեր Myeyelashstore.com- ը կամ մեր արտոնագրողները եւ պաշտպանված են հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանի եւ / կամ այլ գույքային իրավունքներով եւ օրենքներով: Դուք համաձայնում եք Կայքի որեւէ բովանդակությունից կամ նյութերից վաճառել, լիցենզիա տալ, վարձակալել, տարածել, պատճենել, վերարտադրել, փոխանցել, հրապարակել, հրապարակել, հրապարակել, հարմարեցնել, խմբագրել, փոփոխել կամ ստեղծել ածանցյալ աշխատանք: Բոլոր Myeyelashstore.com Logo-ի (Դեկորատիվ V Դիզայն, V Դիզայն, Myeyelashstore.com դիզայն), FLUFF'N, FLUFF'N հաստ, ԱՊՐԵԼ թարթիչները, գրանցված ապրանքանիշեր են Myeyelashstore.com, Inc. Բոլոր մեր կայքի բովանդակության հեղինակային իրավունքները պատկանում են Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Բացառությամբ, ինչպես նշված է սույն պայմաններում, ձեզ համար որեւէ լիցենզիա չի տրամադրվում եւ իրավունքներ չեն փոխանցվում Կայքի հասանելիության կամ օգտագործման շնորհիվ: Այս Պայմանների համաձայն չտրամադրվող բոլոր իրավունքները պահպանված են Myeyelashstore.com- ի կողմից:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Դուք ստանձնում եք Ձեր պատասխանատվությունը եւ ռիսկը կայքի օգտագործման վերաբերյալ: Կայքը ԵՎ ԱՄԲՈՂՋ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, MERCHANDISE, եւ այլ տեղեկատվություն, թե հասանելի ԿԱՄ այս կայքը ԿԱՄ «կապված» տեղում տրամադրվում են «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԱՌԿԱ Է» ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ , Ներառյալ, սակայն սահմանափակվում է սակարկության ենթարկված ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ, ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿՈՎ, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ: Հատուկ, սակայն, առանց սահմանափակումների, Myeyelashstore.com- ը չի երաշխավորում, որ (1) Սույն կայքի մասին տեղեկությունները ճշգրիտ են, ճշգրիտ կամ հավաստի: (2) ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆ, ՈՐՊԵՍԶԻ ԿԱՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ: ԿԱՄ (3) ՎՏԱՆԳԸ ԿԱՐՈՂ Է ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼՈՒ, ԿԱՄ ՈՐՏԵՂ, ԱՅՍ ՍԻԹԻՑ, ԿԱՄ ՍԵՐՏԵՐԸ, ՈՐՔԱՆ ՊԱՏՃԱՌՎՈՒՄ Է, ՈՐ ԱԶԱՏ Է ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ կամ այլ վնասակար բաղադրիչների: Myeyelashstore.com- ը ոչ մի երաշխիք չի տալիս, որը վերաբերում է ոչ մի Միքայել կայքէջի կայքերին, որոնց դուք կարող եք ղեկավարվել կամ հղվել այս Կայքից: Hyperlinks- ն ընդգրկված է միայն ձեր հարմարության համար, եւ Myeyelashstore.com- ը ոչ մի ներկայացուցչություն կամ երաշխիք չի տալիս այնպիսի հստակության, մատչելիության, պիտանիության կամ անվտանգության վերաբերյալ, ինչպիսիք են տրամադրվում են նմանօրինակ Non-Webstore.com կայքերում: Myeyelashstore.com- ը չի պաշտպանում, երաշխավորում կամ երաշխավորում է Կայքի կողմից երրորդ կողմերի կողմից կամ նրանց անունից առաջարկվող կամ տրամադրված որեւէ ապրանք կամ ծառայություն:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ - ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Մեր կողմից տրամադրված ապրանքատեսակների կամ այլ ձեւի վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն (օրինակ, ապրանքի նկարագրությունները կամ հրահանգները) միայն տեղեկատվական նպատակների համար են: Դուք պետք է որեւէ գործողություն կատարեք, հիմնվելով Կայքում պարունակվող որեւէ տեղեկության վրա: Սեյմի օգտագործումը նախատեսված չէ որպես փոխարինող մասնագիտական ​​խորհրդատվություն: Դուք պետք է կարդաք եւ խստորեն հետեւեք բոլոր ապրանքային պիտակների, փաթեթավորման ներդիրների եւ հրահանգների եւ արտադրողի բոլոր ուղղությունները եւ նախազգուշացումները եւ անհրաժեշտության դեպքում դիմեք անկախ մասնագիտական ​​խորհրդատվություն:

ՀԱՐԿԵՐԸ

Ձեր ընդհանուր գինը կներառի ապրանքի գինը եւ հավելավճարը: նման պետական ​​եւ տեղական վաճառքի հարկը հիմնվում է առաքման հասցեն եւ վաճառքի հարկի դրույքաչափը, որն ուժի մեջ է այն ապրանքի ձեռքբերման պահին: Մենք հարկ վճարելու ենք միայն այն երկրներում, որտեղ ինտերնետում վաճառվող ապրանքներն են հարկվում:

Փոխհատուցում

Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել, պահել անվնաս եւ պաշտպանել Myeyelashstore.com- ը, նրա ծնողները, դուստր կազմակերպությունները, ստորաբաժանումները եւ ստորաբաժանումները, նրանց համապատասխան պաշտոնյաները, տնօրենները, աշխատակիցները, գործակալները եւ ստորաբաժանումները ցանկացած այլ պահանջներից, պարտավորություններից, վնասներից, ծախսերից եւ ծախսերից պաշտպանություն, ներառյալ փաստաբանների վարձավճարները, Կայքի ձեր անօրինական օգտագործման հետեւանքով առաջացած ցանկացած իրավիճակում, այս Պայմանների կամ Գաղտնիության քաղաքականության խախտում, Ձեր կողմից տեղադրված զրպարտող կամ խախտող բովանդակություն, կամ ցանկացած իրավունքի կամ երրորդ անձանց իրավունքները:

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

Բացառությամբ MYELELASHSTORE.com- ի ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, ԻՄ ԱՆՑԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆ «Myeelashstore.com» - ը, նրա ծնողական ընկերությունը, դուստր ձեռնարկությունները, ֆիրմաները կամ դրանցից որեւէ մեկի պաշտպանված պաշտոնատար անձանց, դիրեկտորների, աշխատակիցների, գործակալների, մրցանակակիրների, բաժանորդների, suppliers, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, կամ երրորդ կողմերը Տեղեկատվություն այս կայքում ԼԻՆԻ ՈՐԵՎԷ ՕԳՏՎՈՂԻ կայքի կամ որեւէ այլ անձի կամ սուբյեկտի որեւէ ուղղակի, անուղղակի, ՀԱՏՈՒԿ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ՎՆԱՍՆԵՐԻ (ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով, ՎՆԱՍՆԵՐՆ ՀԱՄԱՐ կորցրած եկամուտները, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ԿՈՐՍՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ) ծագող օգտագործման կամ անկարողության օգտվել կայքից, ԹԵ հիման վրա ԵՐԱՇԽԻՔԻ, պայմանագրի կամ ԽԱԽՏՄԱՆ (ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅԱՆ): ԵԹԵ ԵԹԵ ՄԱՅԵԵԼԱՇՍՏՈՐՈՍԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎԻ ԿԱՄ ՊԵՏՔ Է ՊԵՏՔ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼՈՒ ՁԵՎԱՉԱՓԵՐԸ ԿԱՄ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: Բացառությամբ այն դեպքերի, դիտավորությամբ խախտել է կանոնները եւ անխոհեմ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ին մասի Myeyelashstore.com, ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՈԼՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ Myeyelashstore.com ԻՐ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ կամ իրենց համապատասխան պաշտոնատարների, տնօրենների, աշխատակիցների, գործակալների, հաջորդների, դուստր, մատակարարների , ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ կամ երրորդ կողմերը Տեղեկատվություն այս կայքում ձԵԶ ՀԱՄԱՐ ԲՈԼՈՐ վնասների, կորուստների եւ գործողությունների պատճառների հետեւանքով առաջացած այս կայքի օգտագործման, արդյոք երաշխիք, պայմանագրի կամ ԽԱԽՏՄԱՆ (ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅԱՆ), ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼ չափը պետք է վճարել Է Myeyelashstore.com ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. Դուք այսպիսով ընդունում եք, որ նախորդ կետը տարածվում է Կայքի միջոցով առկա բոլոր բովանդակության, ապրանքների եւ ծառայությունների նկատմամբ:

ՎՆԱՍԻ ՌԻՍԿ

Մեր Կայանից ձեռք բերված ցանկացած ապրանքի առաքումը կուղարկվի երրորդ կողմի փոխադրող: Արդյունքում, այդպիսի ապրանքի կորստի եւ տառապանքի ռիսկը կփոխանցվի ձեզ առաքիչին առաքելու պահին:

WAIVER; ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ձախողումը Myeyelashstore.com է մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ իրականացնում է ցանկացած իրավունքները կամ հրաժարում Myeyelashstore.com որեւէ խախտման այդ Պայմաններ եւ դրույթներ կողմից ձեզ չպետք է կանխել հերթական վարժություն նման իրավունքի կողմից Myeyelashstore.com կամ համարվում բացառվում է Myeyelashstore սույն Պայմանների նույն կամ ցանկացած այլ ժամկետի հետագա որեւէ խախտում: Myeyelashstore.com- ի այս պայմանների եւ ձեր եւ Myeyelashstore.com- ի միջեւ ցանկացած այլ կիրառելի համաձայնության իրավունքներն ու միջոցները կուտակային են, եւ ցանկացած նման իրավունքի կամ միջոցի իրականացումը չի սահմանափակում Myeyelashstore- ի որեւէ այլ իրավունք կամ ապացուցման իրավունք:

Հարցերին. Եթե ​​ունեք հարցեր այս պայմանների վերաբերյալ, կարող եք կապվել մեզ հետ misslamode@126.com

Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրված եք: